Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter

Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter utgör en introduktion till reglerna om skatteförfarandet enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), som innehåller regler om beskattningsförfarandet rörande deklarationsskyldigheten, begäran om omprövning av beslut om skatt och överklagande av beslut om skatt, m.m. Boken har två föregångare utgivna hos Studentlitteratur (2006) och hos Jure (2011). Den ger strukturen till skatteförfarandereglerna och själva skattesystemet med skattekontot etc. Genom att kunna sätta sig in i grunderna har läsaren lättare att gå vidare och skaffa sig mera rättsinformation på området, t.ex. på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). Boken disponeras efter inledningskapitlet enligt följande:

– Deklarationen – vad, hur, vem och när (kapitlen 2-5);

– Beskattningen samt indrivning eller anstånd (kapitel 6);

– Omprövning och överklagande (kapitel 7);

– Sanktioner m.m. (kapitel 8);

– Företrädaransvar (kapitel 9); och

– Förhållandet till europarätten (kapitel 10).

Denna bok är inte bara praktiskt utan också teoretiskt orienterad. Förutom att boken i första hand behandlar redovisning i olika deklarationer och lämnande av särskilda uppgifter samt frågor om begäran om omprövning och överklagande etc. innehåller den följande:

– Pålagan skattetillägg och straffrättsliga aspekter behandlas.

– En översiktlig redogörelse lämnas för det s.k. företrädaransvaret. För den som vill fördjupa sig mer i frågor om företrädaransvar finns på förevarande förlag också Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer, av författaren till denna bok.

– Mer specifikt teoretiska inslag i form av en översiktlig genom av europarättsliga aspekter på skatte- och straffrättsliga frågor avslutar förevarande bok.

För övrigt finns, för den som är intresserad av mer information om formella skatteregler, på förevarande förlag även Momsen och fakturan, av författaren till denna bok.

De regler som beskrivs i förevarande bok är de som gällde per den 1 januari 2015.
Utgiven 2015-04-10, 200 sidor.

Du hittar boken hos din närmaste ebokhandlare, exempelvis Adlibris, Bokus, Bokon och CDON. Boken finns givetvis hos ditt närmaste digitala bibliotek. Om inte, fråga efter den, så tar biblioteket hem den.

Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter
Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter

Beställning av utvärderingsbok: Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter.

 

Verifiera att du är en person.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

arton − tre =