IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige

IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige är en bok såväl för det svenska näringslivet som för andra som vill orientera sig översiktligt beträffande skatter och avgifter i Sverige. Boken ingår i förlagets IMPAKT-serie. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Genom förkortningen IMPAKT får läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende vilka skatter och avgifter som normalt berör en företagare. IMPAKT ger också en uppfattning av bokens huvudsakliga innehåll:

– Boken inleds med direkt skatt, kapitlet Inkomstskatt (I).

– I kapitlet Företagsbeskattning behandlas just företagsbeskattningen med betoning på inkomstskatt varvid bl.a. vissa jämförelser görs med den vanligaste indirekta skatten, mervärdesskatt (moms), och med den civilrättsliga redovisningsrätten.

– I kapitlen Mervärdesskatt (moms) (M) respektive Tull och punktskatter (T+P) behandlas särskilt mervärdesskatt samt de båda andra vanligaste indirekta skatterna, tull och punktskatt.

– I kapitlet Källskatt (skatteavdrag) och arbetsgivaravgifter m.m. (K+A) behandlas bl.a. skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

– Andra skatter och avgifter berörs i kapitlet Övrigt om skatter och avgifter.

Denna bok ger därmed en översikt avseende innebörden av de vanligast förekommande skatterna och avgifterna i Sverige. Boken baseras i vissa delar på bl.a. de tre övriga hittills utgivna böckerna i förlagets IMPAKT-serie:

– Kapitlen Inkomstskatt och Företagsbeskattning baseras på IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt;

– kapitlet Mervärdesskatt (moms) baseras på IMPAKT – Momsnyckeln; och

– kapitlet Tull och punktskatter baseras i viss mån på sektionen Internationella affärer och moms i IMPAKT – Momsnyckeln och berör dessutom bl.a. vad som anges om punktskatter i IMPAKT – Avtal och momsavdrag. Dessutom berörs i kapitlet bl.a. även problem med nya regler från och med 2015 om förfarandet beträffande moms vid import, vilka har behandlats även i Momsrullan, som också ges ut på detta förlag.

– Kapitlet Källskatt (skatteavdrag) och arbetsgivaravgifter m.m. innehåller bl.a. uppgifter i dessa hänseenden från nämnda studiehandledning.

I boken Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter, som även den ges ut på detta förlag, behandlas de förfarandemässiga reglerna om skatter och avgifter. De förfaranderegler som särskilt berörs i förevarande bok kan ses komplement till Skatteförfarandepraktikan och vice versa.

I boken beaktas de regler som gällde per den 1 januari 2015.

Utgiven 2015-08-27, 164 sidor.

Du hittar boken hos välsorterade nätbokhandlare, till exempel Dito och Muntligt.