Momsrullan

Momsrullan är en handbok om mervärdesskatt (moms), och består i huvudsak av material från tre andra böcker som ges ut på samma förlag som det förevarande, nämligen:

– IMPAKT – Momsnyckeln, som framför allt berör grunderna enligt mervärdesskattelagen för den momsmässiga behandlingen av såväl nationella som internationella affärer;

– Momsen och fakturan, som framför allt berör reglerna om faktureringsskyldighet enligt mervärdesskattelagen; och

– översikten avseende slutsatserna från analysen av den s.k. representantregeln i Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Tredje upplagan.

Momsrullan består i tre sektioner: Grundläggande regler om moms (10 000 000); Internationella affärer och moms (20 000 000); och Formella regler och redovisningsregler om moms (30 000 000). I den första sektionen återfinns nämnda översikt avseende slutsatserna i boken om enkla bolag och partrederier och moms. I övrigt är den första sektionen, liksom den andra sektionen, i stort sett baserade på IMPAKT – Momsnyckeln. Därifrån är också vad som anges i den tredje sektionen i denna bok om registreringsskyldigheten till moms hämtat. I övrigt baseras den tredje sektionen på Momsen och fakturan, varför den sektionen i första hand behandlar följande frågor:

vem som är faktureringsskyldig, i vilka situationer skyldigheten uppkommer och hur den ska fullgöras;
när faktureringsskyldigheten ska fullgöras; och
vad fakturan ska innehålla; samt
– redovisningsregler om moms;
– skyldighet att lämna periodisk sammanställning; och
– krav på att ha kassaregister

Sifferserien bestående i åtta siffror som används i denna bok är tänkt att underlätta att förflytta sig i dokumentet från innehållsförteckningen till en viss sektion, kapitel och avsnitt med hjälp av dataprogrammets sökfunktion. Sifferserien indelar boken i sektion, kapitel och avsnitt enligt följande: första siffran står för sektion, den andra för kapitel i respektive sektion och övriga siffror anger avsnitt i respektive kapitel.

De regler som beskrivs i förevarande bok är de som gällde per den 1 januari 2015.

Utgiven 2015-04-29, 155 sidor.

Du hittar boken hos ditt närmaste digitala bibliotek eller hos din närmaste nätbokhandlare. Här är några exempel: Adlibris, CDON, Bokus och Bokon. Boken finns givetvis hos ditt närmaste digitala bibliotek. Om inte, fråga efter den, så tar biblioteket hem den.

Omslag - Momsrullan
Omslag – Momsrullan

Beställning av utvärderingsbok: Momsrullan

 

Verification

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 + 17 =