Momsen och fakturan

I Momsen och fakturan får läsaren en grundlig genomgång av de särskilda faktureringsregler som gäller för momsen. För sammanhanget berörs även bl.a. redovisningsreglerna för momsen, periodisk sammanställning, bokföringslagen och kraven på att ha kassaregister. Boken har en föregångare utgiven hos Jure (2010).

I boken behandlas i första hand följande frågor:

vem som är faktureringsskyldig, i vilka situationer skyldigheten uppkommer och hur den ska fullgöras;

när faktureringsskyldigheten ska fullgöras; och

vad fakturan ska innehålla.

Via innehållsförteckningen, som ger denna överblick, finner läsaren enkelt var dennes problem angående momsen och fakturan behandlas i boken, där nyss nämnda frågor utgör rubrikerna till de centrala kapitlen 2-4. I inledningskapitlet beskrivs översiktligt hur begreppen skattskyldighet, redovisningsskyldighet och faktureringsskyldighet samt avdragsrätt enligt ML förhåller sig till varandra. En särskilt praktisk del i boken är avsnitt 4.2, där innehållskraven på en faktura enligt huvudregeln i mervärdesskattelagen anges, och avsnitten 4.3.1-4.3.16, där respektive punkt enligt dessa innehållskrav kommenteras. Det är särskilda krav som delvis går utöver innehållskraven på verifikation enligt bokföringslagen (vilka också nämns).

I kapitel 5 berörs fakturan och utövande av avdragsrätten för ingående moms, och i kapitel 6 behandlas bevarande av fakturor och annan räkenskapsinformation. I bokens sista kapitel (kapitel 7) berörs översiktligt redovisningsreglerna för moms, periodisk sammanställning och krav på att ha kassaregister.

De regler som beskrivs i denna bok är de som gällde per den 1 januari 2015.

Utgiven 2015-04-10, 68 sidor.

Du hittar boken hos din närmaste ebokhandlare, exemeplvis hos Adlibris och Bokus, Bokon och CDON. Boken finns givetvis hos ditt närmaste digitala bibliotek. Om inte, fråga efter den, så tar biblioteket hem den.

Momsen och Fakturan
Momsen och Fakturan

Beställning av utvärderingsbok: Momsen och fakturan

 

Verifiera att du är en person.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

11 − tre =